BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczyca Mirosław
Title
Rozwój mieszkalnictwa w Irlandii
Source
Wiadomości Statystyczne, 2006, nr 11, s. 70-77
Keyword
Mieszkalnictwo, Zasoby mieszkaniowe, Budownictwo mieszkaniowe, Gospodarka mieszkaniowa, Potrzeby mieszkaniowe
Housing, Housing resources, Housing construction, Housing economy, Housing needs
Note
summ., rez.
Country
Irlandia
Abstract
Omówiono demograficzne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa w Irlandii, budownictwo mieszkaniowe, stan i strukturę zasobów mieszkaniowych, warunki mieszkaniowe ludności oraz wydatki na mieszkania. Zdaniem autora należy oczekiwać, że przy utrzymaniu obecnego tempa wzrostu i intensywności budowania mieszkań, Irlandia za kilkanaście lat może zostać nie tylko liderem rankingu ekonomicznego UE, ale także przodować w budownictwie mieszkaniowym. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Annual Bulletin of Housing and Building Statistics for Europe. United Nations, New York
  2. "European Economy" 2002 nr 4
  3. M. Gorczyca: Możliwości poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce w kontekście finansowych uwarunkowań makroekonomicznych oraz zdolności kredytowej gospodarstw domowych. INE PAN Warszawa 2005 (maszynopis)
  4. M. Gorczyca: Polski dysparytet mieszkaniowy na tle wybranych krajów, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1996
  5. M. Gorczyca: Polski dystans mieszkaniowy; przyczyny i uwarunkowania jego pokonywania w procesie integracji z Unią Europejską, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 2002
  6. Housing in European Union 2004, Board of Housing, Building and Planning, Sweden, Falun 2005
  7. Statostical Yearbook of Ireland 2005
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu