BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk Gracjan
Title
Operacje otwartego rynku w Australii
Open Market Operations in Australia
Source
Bank i Kredyt, 2006, nr 9, s. 60-69, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Banki centralne, Operacje otwartego rynku, Płynność finansowa, Sektor bankowy
Monetary policy, Central banks, Open market operations, Financial liquidity, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Company
Reserve Bank of Australia
Abstract
W artykule przedstawiono politykę pieniężną australijskiego banku centralnego - Reserve Bank of Australia (RBA). Skupiono się na operacjach otwartego rynku na tle płynności banków komercyjnych. Zaprezentowano cele oraz strategię´ polityki pieniężnej. Opisano kontrolowaną przez RBA stopę procentową rynku międzybankowego. Omówiono czynniki determinujące popyt banków na płynne rezerwy oraz podaż tych rezerw na rynku międzybankowym. Zwrócono uwagę na rolę rezerwy obowiązkowej o współczynniku zero. Przedstawiono możliwości pozyskania przez banki płynnych rezerw oraz procedury przeprowadzania operacji otwartego rynku w danym dniu roboczym. Wskazano na rolę planowania płynności sektora bankowego w odniesieniu do wartości operacji otwartego rynku i terminów ich zapadalności. Zaprezentowano operacje walutowe RBA. Opisano także sposób ustalania przez RBA wartości referencyjnej oraz papiery wartościowe zabezpieczające transakcje.

This article is about the monetary policy conducted by the Reserve Bank of Australia (RBA). It concentrates on open market operations which are presented in the light of banking system liquidity. The goals and strategy of monetary policy are described as well as the O/N market rate controlled by the RBA. Then -factors determining the banks' demand on liquidity (cash) and factors determining the supply of liquidity are discussed. One specific role of the reserve requirement (non-negative obligation) is underscored. Sources of cash and open market operations procedures conducted every day are presented. The relations between the banks' liquidity forecasting and open market operations's values as well as open market operations's maturities are shown. The RBA's currency transactions are also discussed. The last part shows the way in which the minimum bid rate accepted by the RBA is calculated and describes securities used as collateral in open market operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. RBA (2003), The Reserve Bank's Open Market Operations, "Reserve Bank of Australia Bulletin", June, Reserve Bank of Australia, Sydney.
  2. RBA (2002), Overnight Indexed Swap Rates, "Reserve Bank of Australia Bulletin", June, Reserve Bank of Australia, Sydney.
  3. RBA (1999), The role of Exchange Settlements Accounts, "Reserve Bank of Australia Bulletin", March, Reserve Bank of Australia, Sydney.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu