BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Krzysztof
Title
Wzorzec czy źródło problemów?
Source
Personel i Zarządzanie, 2007, nr 1, s. 104-105
Keyword
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Rynek europejski, Rynek pracy, Mobilność ludności
Economic and political integration of Europe, European market, Labour market, Population mobility
Abstract
Od wielu lat trwają w Unii Europejskiej dyskusje nad takimi formami współpracy krajów członkowskich, które sprzyjałyby promowaniu mobilności na rynku pracy. Europass to komplet pięciu dokumentów, które umożliwiają Europejczykom ujednoliconą prezentację swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji. Jednak posługiwanie się tymi formularzami niekoniecznie ułatwi znalezienie pracy w kraju i za granicą. Atykuł ukazuje problem pojawienia się europejskiego CV na gruncie polskim.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu