BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępniak Beata C.
Title
Kompetencja poszukiwana: inteligencja emocjonalna
Source
Marketing w Praktyce, 2007, nr 1, s. 86-89
Keyword
Komunikowanie interpersonalne, Polityka personalna, Inteligencja emocjonalna, Kompetencje pracownicze
Interpersonal communication, Personnel policy, Emotional intelligence, Employees competencies
Abstract
Autorka pisze, że ogólne ramy kompetencji, określanej mianem inteligencji emocjonalnej, obejmują: kompetencję osobistą (determinuje stopień, w jakim radzimy sobie ze sobą, czyli samoświadomość, samoregulacja, motywacja) i kompetencję społeczną (określa stopień, w jakim radzimy sobie z innymi, chodzi tu o empatię i umiejętności społeczne). Autorka powołuje się na badaczy, według których zdolności określane mianem inteligencji emocjonalnej obejmują 5 podstawowych dziedzin: znajomość własnych emocji, kierowanie emocjami, zdolność motywowania się, rozpoznawanie emocji u innych oraz nawiązywania i podtrzymywanie związków z innymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu