BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska Urszula (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Interesariusze a zarządzanie zasobami ludzkimi
Stakeholders and Human Resource Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 711, s. 47-61, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Człowiek w przedsiębiorstwie, Zarządzanie personelem
Human Resources Management (HRM), Human in enterprises, Personnel management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja roli interesariuszy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zaprezentowano zarówno wybrany model takiego zarządzania jak i interesariuszy w organizacji. Rozważono sposób w jaki interesariusze organizacji mogą wpływać na personel oraz jaki wpływ może mieć zarządzanie zasobami ludzkimi na tego typu przedsiębiorstwo.

This article attempts to identify the role of stakeholders in Human Resource management. A selected model of such management as well as a stakeholders of organization are presented. In what way businesses with stakeholders of organizations influence on personnel as well as what influence HRM exerts on such businesses is considered. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beer M. i in. [1984], Managing Human Assets, Press Press, New York.
 2. Bratton J., Gold J. [2003], Human Resource Management. Theory and Practice, Palgrave Macmillan.
 3. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Cambridge International Dictionary of English [2000], Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 5. Cygler J. [2002], Alianse strategiczne, Difin, Warszawa.
 6. Gableta M. [2003], Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Gregorczyk S. [2002], Współpraca z dostawcami - polskie doświadczenia [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa.
 8. Guest D.E. [1997], Human Resource Management and Performance: A Review and Research Agenda, „International Journal of Human Resource Management", nr 8(3).
 9. Hadera J. [2001], Maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy jako cel działania przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, M., Kwieciński, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 10. Halbesleben J., Buckley M. [2004], Managing Customers as Employees of the Firm, „Personnel Review", vol. 33, nr 3.
 11. Hendry C., Pettigrew A. [1990], Human Resource Management: An Agenda for the 1990s, „International Journal of Human Resource Management", nr 1(1).
 12. Mendel T. [2001 ], Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE w Poznaniu, Poznań.
 13. Paauwe J. [2004], HRM and Performance, Oxford University Press, Oxford.
 14. Rybak M. [2004], Etyka menedżera — społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. [1999], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 16. Storbacka K., Lehtinen J. [2001], Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 17. Wawrzyniak B. [2002], Przedsiębiorstwo jako organizacja służąca otoczeniu [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu