BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Filipek Ewa
Title
Rynek wołowiny i cielęciny w kontekście integracji Polski z UE
The Beef and Veal Market in the Context of Poland' s Integration with the EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 16-19, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rynek rolny, Rynek żywności, Rolnictwo, Mięso, Mięso cielęce, Mięso wołowe, Ceny żywności
Agricultural markets, Food market, Agriculture, Meat, Veal, Beef meat, Food prices
Note
synopsis, summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Omówiono Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej na rynku wołowiny i cielęciny. Przedstawiono również zagadnienie dostosowania ekonomicznego tych rynków w Polsce do wymagań UE a także zagadnienie cen na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce.

The main objective of this paper is to analyse changes on the beef market in Poland in the context Poland's integration with the EU. This article shows situation on the beef market after Poland s integration with the EU: in 2004 and 2005 and two months of 2006 years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Juchniewicz M. 2002: Zmienność i transmisja cen na rynku wieprzowiny. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. Olsztyn.
  2. Lewandowski J. 1995: Transformacja gospodarki polskiej. Wybrane zagadnienia. Ekonomista, 1-2.
  3. Lewandowski J. 1996: Polityka rolna w polskiej gospodarce rynkowej. Wieś i Rolnictwo, 1.
  4. Krzyżanowski J.T. 1993: Ceny rolne jako narzędzie regulowania produkcji rolniczej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  5. Szot E. 2003: Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, 53
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu