BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idczak Joanna, Łuczka-Bakuła Władysława, Wysokińska-Senkus Aneta
Title
Ocena potencjału przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie wielkopolskim
The Evaluation of the Potencial of Meat Industry in Wielkopolska
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 2, s. 110-114, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Przemysł mięsny, Produkcja żywności, Mięso, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Meat industry, Food production, Meat, Industrial enterprises, Performance evaluation of enterprises
Note
synopsis, summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie analizy funkcjonowania wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. W artykule zaprezentowano charakterystykę wybranych przedsiębiorstw, ocenę potencjału finansowego i produkcyjnego oraz zarządzanie kapitałem intelektualnym. (oryg. streszcz.)

The aim of the article is to present analyze of functioning of the selected firms of meat industry located in the Wielkopolska, in the article the characteristic of selected firms, evaluation of production and financial capital as well as the managing of intellectual capital in the analyzed firms has been done. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Applegate L., Cash J., Mills D. Q. 1994: Information Technology and Tomorrow's Manager. [W:] McGowai, W. G. (ed.) Revolution in Real Time: Managing Information Technology in 1990s. Boston, MA: Harward Business School Press.
  2. Grudzewski W.M., Hejduk I. 2000: Przedsiębiorstwo przyszłości. Difin, Warszawa, 56.
  3. Łuczka-Bakuła W., Zyskowska I. 2005: Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane aspekty. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i Prodruk, Poznań, 89.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu