BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk-Hugiet Ewa
Title
Eksploatacja i eksploracja wiedzy w organizacjach w świetle badań empirycznych
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 12, s. 11-14, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Zasoby materialne, Wiedza
Corporation strategies, Knowledge management, Tangible assets, Knowledge
Abstract
Wyróżniono dwie strategie oddziaływania na zasoby wiedzy w organizacji. Pierwsza to orientacja na eksploatację posiadanych zasobów wiedzy oraz lewarowanie zasobów wiedzy szczególnie wartościowych do uzyskania celów strategicznych. Druga strategia oznacza orientację na eksplorację wiedzy, czyli odkrywanie lub uzyskiwanie wiedzy z zewnątrz. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 2004 i 2005 na temat: diagnozy sposobów i zakresu realizacji poszczególnych procesów związanych z wiedzą, identyfikacji ważności i oceny intensywności przebiegu procesów związanych z wiedzą między strukturą wewnętrzną i strukturą zewnętrzną, diagnozy postrzegania wpływu procesów związanych z wiedzą na realizację wybranych celów. Badania prowadzone były z wykorzystaniem ankiety i wywiadu kierowanego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. . [1] CHAE B., BLOODGOOD J.M., (2006), The Paradoxes of Knowledge Management: An Eastern Philosophical Perspective, "Information and Organization", nr 16.
 2. GARVIN D., (1993), Building a Learning Organization, "Harvard Business Review", vol. 71, nr 4.
 3. HE Z., WONG P., (2004), Exploration vs. Exploitation: an Empirical Test of the Ambidexterity Hypothesis, "Organization Science", nr 15(4).
 4. KNOTT A., (2002), Exploration and Exploitation as Complements, [w:] GHOO C.W., BONTIS N., (red.), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, University Press, Oxford.
 5. LEVITT B., MARCH J.G., (1988), Organizational Learning, "Annual Review of Sociology", nr 14.
 6. MICHNA A., (2005), Organizacja bipolarna - równoczesność strategii eksploatacyjnej i eksploracyjnej, [w:] B. GODZISZEWSKI, M. HAFFER, M. STANKIEWICZ, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Dom Organizatora, Toruń.
 7. O'REILLY C,, TUSHMAN M.L., (2004), The Ambidextrous Organization, "Harvard Business Review", nr 1.
 8. PROBST G., RAUB S., ROMHARDT K., (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. TUSHMAN M. L., O'REILLY C., (1996), Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change, "California Management Review", nr 38 (4).
 10. WEICK K., (1979), The Social Psychology of Organizing, Addison-Wesley, Massachusetts.
 11. ZACK M.H., (1999), Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review", vol. 41, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu