BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilkin Jerzy
Title
Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce
Institutional Conditions for the Modernization of Rural Areas in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 35-43
Keyword
Stowarzyszenie Polski z WE, Wieś, Rolnictwo, Modernizacja obszarów wiejskich, Materiały konferencyjne
Poland's Association with the EC, Village, Agriculture, Modernisation of the rural area, Conference materials
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono różne definicje i paradygmaty modernizacji wsi oraz znaczenie struktur instytucjonalnych w procesach modernizacji. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm presji modernizacyjnej wynikający z przygotowań Polski do integracji z UE.

Polish agriculture and rural areas need significant modernization in order to face challenges generated by global and European economies. The concept of rural modernization has changed in last decade. It is not dominated now by the paradigm of industrialization and urbanization as it was for a long time. modernization of agriculture and rural areas is understood as the process of institutional change enabling agricultural and rural people for participation in social and economic progress. Insufficient development of institutional structures is one of the major barriers in modernization of rural areas in Poland. Preparing for joining the European Union plays very important role in this aspect. Future Poland's accession to the EU is a kind of modernization pressure and a chance to receive extra financial resources for rural and agricultural modernization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu