BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwiński Rafał
Title
Polityka wspierania internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech
Policy of Internationalization Support of Small and Medium Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 59, s. 234-246
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Enterprise internationalization, Small business, Subsidies granted to enteprises
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono politykę wsparcia internacjonalizacji MŚP na poziomie kraju członkowskiego Unii Europejskiej - na przykładzie Niemiec i na poziomie regionalnym - na przykładzie Bawarii.

Small and medium sized enterprises (SME) have very beneficial influence on the economy and can play significant role in the internationalisation process of national economy. However it needs help from the state and a support system which allows to overcome the structural hindrances and expedite the internationalisation of business activities. This paper portrays the system of internationalisation support for SME applied in Germany on the federal and regional level. German SME count to the strongest and most internationalised on the world market, therefore it is worth to take a closer look at the support system, which has contributed to their success. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Außenwirtschaftsförderung derBundesregierung, Wyd. Auswärtiges Amt, Berlin 2000.
 2. Bericht des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, „Politik für den Mittelstand", März 2002, Nr. 504; Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - Referat Öffentlichkeitsarbeit, s. 4.
 3. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - Referat Öffentlichkeitsarbeit, s. 5.
 4. Mit Erfolg am Markt. Wirtschaftliche Förderung. Hilfen für Investitionen
 5. und Innotionen, Bundesministenum für Wirtschaft und Technolog«, Berlin 2002. G. Hammers-Strizek, Der Mittelstand als Innovationsmotorfür attraktive Innenstädte, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin 2002.
 6. http://www.ixpos.de
 7. Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin 2002, s. 12.
 8. H. Simon, Tajemniczy nieznani mistrzowie. Studia przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. R. Śliwiński, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz programy i inicjatywy nakierowane na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw sektora MSP do finansowego kapitału obcego, w: Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych: implikacje dla Polski, pod red. E. Najlepszego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 10. R. Śliwiński, Niedoskonałości rynku i ich wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, w: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, pod red. J. Rymarczyka, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 11. R. Śliwiński, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w polityce rozwoju gospodarczego Polski, w: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej - materiały konferencyjne, pod red. J. Rymarczyka, T. Szeląga, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 12. Technologieorientierte Besuchs- und Informationsprogramm - program Ministerstwa Gospodarki i Technologii.
 13. Technologiepolitik - Wege zu Wachstum und Beschäftigung, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Berlin 2002.
 14. www.bfai.com.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu