BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarychta Ewa
Title
Certyfikacja w Unii Europejskiej i jej skutki dla Polski
Certification in the European Union and its Consequences for Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 59, s. 103-120
Keyword
Jednolity rynek wewnętrzny, Certyfikacja, Bezpieczeństwo produktów, Jakość produkcji
European Single Market, Certification, Safety of products, Production quality
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest określenie zasad i procedur funkcjonowania wspólnego rynku, polegającego na swobodnym przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Przedstawiono reguły i pojęcia, które są wspólne dla większości dyrektyw opartych na nowym podejściu.

This article is about the influence of the licence process on the market of European Union on Polish market. We may distinguish three main issues, the first is the rules and functions o f the licence in European Union, the second is connected with requirements, which are dictated to Poland in case joining to European Union. However the third issue performs some practical solutions. It was analyzed the subject matter connected with: Directive of Neo Attitude, sing - CE, harmonied norms, conformity mark, modules of conformity mark, variants of base modules, the rules required in Poland after joining to European Union. The author described the rules, which are connected with giving the assistance in form of dotation for small and middle companies. It was paid attention to some problems connected with adaptation the law and technical regulations to requiring in European Union. In this article the author mentioned that Polish companies know that they have to possess the Union certificates but they are not prepare enough to these requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P. Berent, ISO dziś konieczność, "Rzeczpospolita" z 14.04.2003, dodatek "Nasza Europa", s. 2.
 2. Być gotowym na czas. Polska firma FARUM ma już unijny CE, "Rzeczpospolita" z 22.09.2003, dodatek "Vademecum", s. 8.
 3. E. Dorobinska, Gdy przedsiębiorca działa w obszarze regulowanym, "Rzeczpospolita" z 22.9.2003, dodatek "Vademecum", s. 5-6.
 4. Dz.U. z 2001 r., nr 63, poz. 634.
 5. Dz.U. z 2002 r., nr 135, poz. 1145.
 6. O. Gajda, Dotacje na szkolenia, inwestycje i znaki, "Rzeczpospolita" z 02.09.2003, s. 7.
 7. A. Grabowska, Pytania i odpowiedzi, "Rzeczpospolita" z 24.11.2003, dodatek "Vade-mecum" - "Po pieniądze do Brukseli", s. 12.
 8. P. Gręziak, Dotacje na uzyskanie certyfikatu, "Rzeczpospolita" z 22.09.2003, dodatek "Vademecum" - "Jak znaleźć się na unijnym rynku", s. 7.
 9. HACCP system zarządzania jakością. Produkcja i sprzedaż żywności, "Rzeczpospolita" z 22.09.2003, dodatek "Vademecum", s. 18.
 10. A. Hutyra, Oznaczenie CE warunkiem eksportu wyrobów przemysłowych do Unii Europejskiej, Biblioteka Przedsiębiorcy, www.rcie.zgora.pl.
 11. R. Jastrzębski, B. Kucherowicz-Polak, G. Leoncewicz, A. Michalski, J. Plichta, A. Wojnowska, M. Worsztynowicz-Markowska, Ochrona ludności i ratownictwo w UE, "Rzeczpospolita" 2003, nr 5, dodatek "Normalizacja i certyfikacja w UE", s. 25.
 12. Z. Jóźwiak, Certyfikat na straganie, "Rzeczpospolita" z 02.09.2003, dodatek "Firma radzi jak wdrożyć HACCP", s. 6.
 13. D. Kaczyńska, HACCP dzieli firmy, "Puls Biznesu" z 23.08.2004, s. 4.
 14. D. Kaczyńska, ISO wspiera ekspansję polskich firm na Zachód, "Puls Biznesu" z04.05.2004, s. 31.
 15. D. Kałożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, s. 42.
 16. J. Köchelt, Wspieranie eksportu, ale bez pieniędzy, "Rzeczpospolita" z 24.11.2003, dodatek "Vademecum" - "Po pieniądze do Brukseli", s. 8.
 17. M. Nowak, Z dotacji trzeba umieć skorzystać, "Puls Biznesu" z 17.05.2004, s. 8.
 18. L, Oktaba, Z. Lentowicz, Jednak przetrwamy, "Rzeczpospolita" z 17.11.2003, dodatek "W drodze do Unii Europejskiej", s. 8.
 19. PN-EN ISO 9001:2001.
 20. Prawo Unii Europejskiej na co dzień” – „Systemy oceny zgodności w Polsce (stan obecny i docelowy)”, Warszawa 2001, s.19. M. Pucyk, Katastrofalny chaos, "Rzeczpospolita" z 02.09.2003, dodatek "Firma radzi jak wdrożyć HACCP", s. 7.
 21. Rezolucja Rady z 7 maja 1985 r. dotycząca nowego podejścia do harmonizacji norm i przepisów technicznych (85/C136/01), Dz.U. WE nr C136.
 22. Ł. Świerżewski, Nie jesteśmy tacy najgorsi, "Puls Biznesu" z 04.05.2004, s. 17.
 23. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. z 1993 r., nr 55, poz. 250).
 24. Wdrożenie dyrektyw opartych na koncepcji nowego i globalnego podejścia. Przewodnik opracowany przez Komisję Europejską, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
 25. www.office@upcfc.org - Ukraińsko-Polskie Centrum Współpracy.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu