BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Elżbieta
Title
Specyfika kariery w firmie globalnej
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 12, s. 15-17, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Kariera zawodowa, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Globalization of enterprise activity, Professional career, International enterprise
Company
Royal Philips Electronics, Motorola
,
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie wybranych założeń teoretycznych dotyczących rozwoju karier pracowniczych w firmach globalnych i skonfrontowanie ich z deklarowaną praktyką działania przedsiębiorstw globalnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wizja organizacji starannie selekcjonującej i wspierającej pracowników znajduje odzwierciedlenie w deklarowanej praktyce gospodarczej tak wielkich koncernów, jak Philips i Motorola.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. ARMSTRONG M. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Łowienie w niszy (04.09.2005), Computerland, www.se-curites.com.
  3. Philips: środowisko, styl życia, technologia, (01.04.2005), Brief www.securiteg.com.
  4. PRZEDPEŁSKA A. (09.09.2005), Damy radę w Europie, "Puls Biznesu", www.securites.com.
  5. STRYKOWSKA M. (2001), Globalizacja a kariery zawodowe, [w:] Społeczne problemy globalizacji, red. Z. BLOK, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  6. STRYKOWSKA M. (2002). Zawód-praca-kariera. Dynamika zmian w funkcjonowaniu współczesnych organizacji, [w:] Współczesne organizacje. Wyzwania i zagrożenia, red. M. STRYKOWSKA, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
  7. SUCHODOLSKI A. (2002). Rozwój pracowniczy, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. LISTWAN, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Typowy Polak i Europejczyk - podobieństwa i różnice, (04.2004), Komunikat z badań, CBOS.
  9. YIP. O.S. (2004), Strategia globalna, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu