BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczyński Kazimierz
Title
Controlling w teorii i w praktyce
Controllership in Theory and Practice
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1139, s. 95-103, bibliografia 14 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Controlling, Funkcje controllingu, Narzędzia controllingu
Controlling, Controlling function, Controlling tools
Note
summ.
Abstract
Controlling jest jedną z najnowocześniejszych metod zarządzani przedsiębiorstwem, która w pierwszej kolejności rozwinęła się w praktyce przedsiębiorstw, następnie zaś stała się przedmiotem zainteresowania środowisk naukowych. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu teoretycznych poglądów na temat controllingu oraz porównanie ich z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw. (streszcz. oryg.)

The controllership as an instrument of management is a modern method, which at first had been implemented in corporate practice, and then started to be a subject of academic research. The aim of the article is to compare theoretical understanding of controllership with practice of corporations. Firstly there is a history of controllership, as a management concept, shortly described. The second part presents different definitions, schools and classifications of controllership, which can be found in the academic literature. At the end the theory is compared with practical aspects of the controllership implementation treated as a corporate managerial system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzezin W., Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w polskich przedsiębiorstwach, Wy d. C WNWSZ, Częstochowa 2001.
 2. Chalastra M., Susmarski S., Controlling, Nord Controlling, Gdynia 1999.
 3. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 4. Drucker P., Management and the World's Work, "Harvard Business Review", September-October 1988.
 5. Garison R.H., Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control, Decision Making, Irwin, Boston 1991.
 6. Jędralska K., Woźniak-Sobczak В., System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, AE, Katowice 2000.
 7. Koźmiński A.K., Zarządzanie: praktyka i teoria, "Organizacja i Kierowanie" 1994 nr 4.
 8. Podstawy controllingu, red. E. Nowak, AE, Wrocław 1996.
 9. Rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Poltext, Warszawa 1997.
 10. Sierpińska M" Niedbała S., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Stoner ]., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 12. Vollmuth HJ., Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie, Wyd. Placet, Warszawa 1996.
 13. Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 14. Wermut J., Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 1995.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu