BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Styn Igor (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 12-14
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Aktywa, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie ryzykiem
Asset securitisation, Assets, Enterprises, Risk management
Abstract
Omówiono zagadnienie pozabilansowej sekurytyzacji aktywów. Podkreślono, że pozabilansowa sekurytyzacja aktywów pozwala osiągnąć przedsiębiorstwu obniżenie kosztu pozyskania kapitału oraz ułatwienie zarządzania niektórymi rodzajami ryzyka.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu