BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zombirt Jolanta, Styn Igor (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Transakcje sekurytyzacyjne na świecie i w Polsce
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 17-19
Keyword
Papiery dłużne, Sekurytyzacja aktywów, Emisja papierów wartościowych, Rynek papierów wartościowych
Debt securities, Asset securitisation, Securities emission, Securities market
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa Zachodnia, Polska
United States of America (USA), Western Europe, Poland
Abstract
Autorzy stwierdzają, że sekurytyzacja aktywów, stosunkowo nowy sposób finansowania, zdobywa coraz większą popularność w różnych krajach. Zwracają uwagę, że pod względem ilości programów sekurytyzacji, jak i wartości nominalnej emisji w obrocie dominuje ciągle rynek amerykański. Zamieszczają dane dotyczące amerykańskiego rynku papierów dłużnych w latach 1985-2001, emisji amerykańskich ABS (Asset Backed Securities - papierów wartościowych opartych o aktywa inne niż kredyty hipoteczne), europejskich ABS i MBS (Mortgage Backed Securities - papiery wartościowe emitowane w sekurytyzacji należności zabezpieczonych hipoteką) oraz emisji ABS w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu