BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurczyński Jacek
Title
Zarządzanie pozycją odsetkową - instrumenty
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 36-38
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Kontrakty forward, Opcje, Ryzyko stopy procentowej, Stopa procentowa, Swap stopy procentowej, Kontrakty swap
Risk management, Forward contracts, Options, Interest rate risk, Interest rate, Interest rate swap (IRS), Swap contracts
Abstract
Omówiono zagadnienie ryzyka stopy procentowej czyli niekorzystnej zmiany wartości zobowiązań i należności z tytułu zmiany rynkowego poziomu stóp procentowych. Przedstawiono proste instrumenty, które można zastosować do zarządzania ryzykiem stopy procentowej: kontrakt FRA, opcja na stopę procentową, interest rates swap (IRS), currency interest swap (CIRS).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu