BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zerka Marek
Title
Analiza rynku bilansującego energii elektrycznej w Polsce : Punkt startowy i rozwój dobowo-godzinowego rynku bilansującego
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 39-44
Keyword
Energetyka, Ceny energii, Energia elektryczna, Rynek energetyczny
Energetics, Energy prices, Electric power, Energy market
Company
Giełda Energii SA
Abstract
W pierwszej części artykułu przedstawiono wstępną porównawczą analizę zmian struktury pokrycia zapotrzebowania przedsiębiorstw dystrybucyjnych z rynku systemowego, wykorzystując do tego dane z sierpnia 2000 i 2001. Zwrócono uwagę na zagrożenie dla działalności Giełdy Energii, jakim jest brak płynności obrotu. Podkreślono, że jednym z rozwiązań do rozważenia jest ustanowienie tzw. market markers, którzy na podstawie umowy z giełdą zobowiązywaliby się do utrzymywania koniecznej płynności obrotów w tym segmencie rynkowym. Drugą część artykułu poświęcono zagadnieniu kształtowania się cen energii elektrycznej na rynku bieżącym we wrześniu 2001 r. (w segmencie giełdowym i bilansującym), co ilustruje pierwsze doświadczenia z działania dobowo-godzinowego rynku bilansującego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu