BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greif Franz
Title
Kommunalpolitik in landlichen Grenzraumen
Municipal Policy in Border Areas
Source
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, nr 78, t. 1, s. 117-135, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarka regionalna, Rozwój gospodarczy regionów, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Materiały konferencyjne
Regional economy, Economic development of regions, Border areas, Region cross-border cooperation, Conference materials
Note
streszcz.
Abstract
Celem pracy było rozpoznanie możliwości współpracy pomiędzy gminami w strefie granicznej między Austrią a Węgrami. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych po obu stronach granicy państw w mikroregionie Sopron (gmina wiejska po stronie węgierskiej). Mikroregion ten stanowi przykład różnorodnych przekształceń, jakie zachodzą w sferach zewnętrznych granic UE.

The objective of this paper was to recognise the perspectives for co-operation of gminas (local administrative units) situated along the Austria-Hungary border. A research has been carried out on both sides of the border within the microregion of Sopron (gmina on the Hungarian part of the border). The region constitutes a perfect example showing how diverse there have been the changes occurring within close vicinity of the EU borders.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-9342
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu