BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbetka Zbigniew
Title
Instrumenty pochodne "niewidzialne gołym okiem"
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 83-87
Keyword
Instrumenty pochodne, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Derivatives, Accounting in enterprise, International Accounting Standards (IAS)
Abstract
Artykuł poświęcono problemowi implementacji Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 w polskich przedsiębiorstwach. Podkreślono, że definicja instrumentu pochodnego zawarta w standardzie wykracza poza ramy tradycyjnych instrumentów (kontraktów futures, forward, opcji, swapów). Szczególną uwagę zwrócono na tzw. instrumenty wbudowane, kiedy to pewne zapisy zawarte w zwykłych umowach posiadają cechy instrumentu pochodnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu