BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waluś Włodzimierz
Title
Duration i wypukłość w przypadku niepłaskiej struktury stóp procentowych
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 4, s. 101-107, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Przepływy pieniężne, Ryzyko stopy procentowej, Stopa procentowa
Risk management, Cash flows, Interest rate risk, Interest rate
Abstract
Duration strumienia przepływów finansowych jest jedną z podstawowych miar wrażliwości ceny tego strumienia na zmianę stóp procentowych. Celem artykułu jest pokazanie, że klasyczna formuła dla duration wyprowadzana przy założeniu płaskiej struktury terminowej stóp procentowych ma również sens w przypadku równoległego przesunięcia dowolnej, niekoniecznie płaskiej, struktury terminowej zerokuponowych stóp procentowych, oraz gdy terminy zapadalności przepływów finansowych strumienia niekoniecznie pokrywają się z punktami węzłowymi struktury terminowej stóp procentowych. Na te przypadki przeniesiono również pojęcie wypukłości strumienia wyprowadzane standardowo dla płaskiej struktury stóp procentowych. Na zakończenie, jako przykład zastosowania duration, podano sposób grupowania przepływów finansowych strumienia, wynikiem którego jest strumień o przepływach zapadających w z góry ustalonych terminach o niezmienionej cenie i duration.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu