BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Anita, Zuber Marek
Title
Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu portfelem obligacji
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 22-29, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Kontrakty swap, Papiery dłużne, Zarządzanie ryzykiem, Opcje, Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko stopy procentowej, Swap stopy procentowej, Obligacje
Swap contracts, Debt securities, Risk management, Options, Derivatives, Futures contracts, Portfolio securities, Interest rate risk, Interest rate swap (IRS), Bonds
Abstract
W artykule przedstawiono metody zarządzania ryzykiem stóp procentowych oparte o trzy rodzaje instrumentów: transakcje swapowe na stopę procentową (IRS - interest rate swap), kontrakty futures na obligacje, opcje giełdowe na obligacje. Podkreślono, że instrumenty pochodne oparte na stopach procentowych należą do najczęściej wykorzystywanych na międzynarodowych rynkach finansowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu