BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grobelny Grzegorz B.
Title
Zabezpieczenie zmian wartości godziwej (fair value hedge)
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 3, s. 97-101, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Hedging, Instrumenty pochodne, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Standardy rachunkowości
International Accounting Standards (IAS), Hedging, Derivatives, Accounting in enterprise, Accounting standards
Abstract
Zasady ewidencji księgowej transakcji zabezpieczających zostały określone w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz regulacjach US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles in the United States). W artykule zaprezentowano sposoby ujmowania transakcji zabezpieczających i pozycji zabezpieczanych, wykazywanie nieefektywności zabezpieczeń, a także różnice w podejściu do niektórych zagadnień pojawiające się w obu systemach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu