BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy
Title
Czy rynek pobudza innowacyjność przedsiębiorstw?
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 7, s. 16-20
Keyword
Innowacje, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rynek, Globalizacja gospodarki
Innovations, Innovative character, Enterprise innovation, Market, Economic globalization
Note
Zawiera tabele: [1] Czy zgadzasz się z opinią, że coraz krótszy czas od koncepcji nowego produktu do jego wprowadzenia na rynek pobudza przedsiębiorstwo do intensyfikacji działalności innowacyjnej - opinie kierowników (badanie z września 2003 r.), [2] Czy zgadzasz się z opinią, że coraz krótszy czas od koncepcji nowego produktu do jego wprowadzenia na rynek pobudza przedsiębiorstwo do intensyfikacji działalności innowacyjnej - opinie kierowników (badanie z września 2003 r.), [3] Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że rynek, na któym funkcjonuje twoje przedsiębiorstwo, zmusza do wprowadzenia innowacji (badanie z września 2003 r.), [4] Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że rynek, na któym funkcjonuje twoje przedsiębiorstwo, zmusza do wprowadzenia innowacji (badanie z września 2003 r.), [5] Czy zgadzasz się z opinią, że globalizacja rynków stanowi okazję do innowacji? - opinie kierowników (badanie z września 2003 r.), [6] Czy zgadzasz się z opinią, że globalizacja rynków stanowi okazję do innowacji? - opinie kierowników (badanie z września 2003 r.)
Abstract
Główną intencją artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania: czy malejący przedział czasu między powstaniem koncepcji nowego produktu a jego umieszczeniem na rynku pobudza przedsiębiorstwa do aktywności innowacyjnej; czy rynek, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, jest siłą napędową dla innowacji oraz czy globalizacja rynków stanowi okazję do tworzenia i wdrażania innowacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Baruk, Podstawowe aspekty odnowy modelu działalności przedsiębiorstwa, (w:) Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania pod red. J. Pyki, TNOiK, Katowice 2004, t. I, s. 314.
  2. J. Baruk, Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, „Przegląd Organizacji" 2005, nr l, s. 11- 14.
  3. Innobarometer, European Commission, Directorate General Press and Communication, February 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu