BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuczewska Joanna
Title
Wpływ Programu Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw europejskich
The Impact of the European Union's Internal Market Program on the Functioning of European Companies
Source
Working Papers / Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, 2001, nr 3, s. 11-21, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Jednolity rynek wewnętrzny, Przedsiębiorstwo na rynku, Analiza SWOT, Podatek od wartości dodanej (VAT)
European Single Market, Enterprise in the market, SWOT analysis, Value Added Tax (VAT)
Abstract
Przedstawiono analizę SWOT przedsiębiorstw stworzoną w oparciu o efekty rynku wewnętrznego czyli identyfikację szans i zagrożeń wynikających z realizacji Programu Rynku Wewnętrznego oraz jego wpływu na silne i słabe strony przedsiębiorstw na nim funkcjonujących.

The identification of chances and threats resulting from the realisation of the Internal Market Program has constituted the base for the SWOT analysis of companies. The impact of the program on the strong and weak points of companies operating therein has been pointed out.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-2083
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu