BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title
Polski rynek papierów dłużnych
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 8-12
Keyword
Bony skarbowe, Papiery dłużne, Obligacje komunalne, Obligacje skarbowe, Rynek papierów wartościowych
Treasury bill, Debt securities, Communal bonds, Treasury bond, Securities market
Abstract
Artykuł został opracowany przez Środkowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz CERA SA. Zawiera charakterystykę polskiego rynku papierów dłużnych. Zwrócono uwagę na utrzymującą się silną pozycję papierów dłużnych emitowanych przez skarb państwa. Zasygnalizowano powolny rozwój rynku papierów pozaskarbowych, gdzie dominującą rolę odgrywają krótkoterminowe papiery dłużne, a także zwiększa się liczba emisji obligacji komunalnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu