BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smagarowicz Małgorzata
Title
Efektywność zarządzania portfelem złotowym instrumentów dłużnych w Polsce
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 19-22
Keyword
Papiery dłużne, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko finansowe, Obligacje, Zarządzanie ryzykiem
Debt securities, Portfolio securities, Interest rate risk, Financial risk, Bonds, Risk management
Abstract
Celem artykułu jest omówienie dostępności instrumentów pochodnych na rynku polskim w zarządzaniu portfelami instrumentów dłużnych, a także ich rzeczywistego i potencjalnego wpływu na efektywność zarządzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu