BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejewski Adam
Title
Jednostki indeksowe na GPW
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 33-37
Keyword
Papiery wartościowe, Innowacje finansowe, Jednostki indeksowe, Instrumenty rynku kapitałowego, Instrumenty finansowe
Securities, Financial innovations, Index units, Capital market instruments, Financial instruments
Abstract
Jednostka indeksowa to papier wartościowy o cenie zbliżonej do przeciętnej wartości zwyczajnej akcji, który ma zastępować inwestowanie w portfel akcji wchodzących w skład określonego indeksu. Konstrukcja tego nowego na Giełdzie Papierów Wartościowych instrumentu oparta jest na indeksowych jednostkach udziałowych typu mini, które notowane są na wchodzącej w skład Euronextu giełdzie w Brukseli.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu