BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisławiszyn Piotr
Title
Jednolicie lecz podwójnie
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 44, s. 11 - 14
Keyword
Ustawodawstwo gospodarcze, Projekty ustaw, Finanse, Nadzór bankowy
Economic legislation, Legislation drafts, Finance, Bank supervision
Abstract
Wprowadzone przez Ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym zmiany są daleko idące - zniesiono centralne organy administracji rządowej: Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wygasły też kadencje przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także zlikwidowano urzędy obsługujące te organy. W miejsce znoszonych organów i urzędów funkcjonuje w Polsce jeden organ nadzoru nad wszystkimi sektorami rynku finansowego, w postaci Komisji Nadzoru Finansowego. Artykuł omawia te i inne zmiany, które są istotne dla sektora bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu