BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Piotr
Title
Implikacje budżetowe reform sektora publicznego a kryteria fiskalne z Maastricht
Budgetary Implications of Public Sector Reforms and Fiscal Maastricht Criteria
Source
Gospodarka Narodowa, 2001, nr 9, s. 72-86, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Deficyt budżetowy, Reforma ubezpieczeń społecznych, Reforma samorządowa, Reforma służby zdrowia, Reforma oświaty, Traktat z Maastricht
Public finance, Budget deficit, Social insurance reform, Local government reform, Health care reform, Educational system reforms, Maastricht Treaty
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł przedstawia analizę wpływu reform na wynik sektora finansów publicznych, w skład którego wchodzą: budżet państwa, samorządy, sektor ochrony zdrowia i fundusze celowe. Poddano też analizie reformę ubezpieczeń społecznych. Omówiono koszty i korzyści reformy samorządowej, służby zdrowia i oświaty. W ostatnim rozdziale przedstawiono łączny wpływ czterech reform na kształtowanie się deficytu sektora finansów publicznych w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banks Ch. Pigey J. [1998]. Opportunities and Issues for Municipal Reform, The Urban Institute, Washington.
 2. Govemment Finance Statistics Yearbook [2000], International Monetary Fund.
 3. Góra M., [1999], Ekonomiczne podstawy funkcjonowania nowego system emerytalnego w Polsce, "Gospodarka Narodowa "3/99,
 4. Grandolini G. Cerda L., [1998), le 1997 Pension Reform in Mexico: Genesis and Design Features, World Bank Working Paper nr 1933.
 5. Hrynkiewicz J., [1998]. Wybrane aspekty społeczne i ekonomiczne reformy ubezpieczeń społecznych, "Gospodarka Narodowa" 39.
 6. Informacja o skutkach obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 [2000]. Ministerstwo Finansów, Warszawa
 7. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w1999 roku [2000]. Minsterstwo Finansów, Warszawa.
 8. International Financial Statistics Yearbook[2001], International Monetary Fund.
 9. Kamenickova V. [1999], Fiscal Decentralization in Czech Republic, Ministry (or Local Development. Praha.
 10. Klich J.. Chalwa M., Kautsch M., (1999), Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. "Gospodarka Narodowa " |-2/98
 11. Liberda B., [1999], Kosz i korzyści reformy ubezpieczeń społecznych w Polsce - wpływ na oszczędności, maszynopis powielany.
 12. Pigcy J.. [1999], Fiscal Decimalization and Local Government Finance in Hungary 1989-1999, The Urban Institute, Washington.
 13. Rocznik Statystyczny (2000). GUS, Warszawa.
 14. Rymsza M., [1999]. Aspekty systemowe reformy ubezpieczeń społecznych," Gospodarka Narodowa" 309
 15. Sprawozdanie pełnomocnika rządu do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [2000], Ministerstwo Zdrowia, Warszawa.
 16. Vajda Z.. [1999], The Macrocconomie Implications of Pension Reform. Raporty CASE nr 20, Warszawa.
 17. Wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 1999 rok (2000). GUS, Warszawa.
 18. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2001 (2000). Ministerstwo Finansów. Warszawa.
 19. Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 [2001]. Ministerstwo Finansów. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu