BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Tadeusz
Title
Społeczne aspekty transformacji a rola państwa
Social Aspects of Transformation and Economic Role of the State
Source
Gospodarka Narodowa, 2001, nr 9, s. 28-47, tab., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Rola państwa w gospodarce, Doktryny ekonomiczne, Etatyzm, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
States' role in economy, Economic doctrine, Statism, Political and systemic transformations
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł podejmuje problem roli państwa w odniesieniu do głównych społecznych aspektów transformacji. Przedstawiono ocenę dotychczasowej roli państwa w procesie przemian systemowych w Polsce oraz te problemy, które dotyczą charakteru i funkcji państwa polskiego obecnie a także w bliższej i dalszej przyszłości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamski W., [1998]. Dynamika interesów i preferencji ustrojowych a zmiany własnościowe w gospodarce, w: W. Adamski, Aktorzy i klienci transformacji. Polacy "95, Warszawa 1998.
 2. Beskid L., [1995]. Ubóstwo w Polsce, w: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, Podział i nierówności dochodowe fakty, tendencje, porównania. Warszawa.
 3. Bugaj R.. [2001]. Podatki. Złe pomysły ministra finansów, Sojusz Zamożniejszych, "Gazeta wyborcza" listopad.
 4. Bywalec C. [1995], Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej (1989-1993). ekspertyza przygotowana dla Instytutu Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 5. Chomsky N.. [1999], Power in the głobal arena, "The New Left Review", nr 230.
 6. Csako A. Sik E., [1995]. The role of tie network as a resource in economic transactions post communism, w: M. Mendel i K. Nielsen (red.) Europe Central and East. Nowy Jork i Londyn.
 7. CzapińskiJ. in. [2000]. Diagnoza społeczna 2000, tekst powielony, Warszawa.
 8. Domański H.. [196]. Na progu konwergencji, Stratyfikacja społeczna w krajach Europy Środkowo-wschodniej, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa
 9. Dornbusch R. [2001]. Świat już jest w recesji. "Rzeczpospolita" 20-21 października
 10. Gadomski W.. [2001], Nata recenzyjna książki Krugnana, "Gazela Wyborcza"
 11. Giedroyc J.. [2001]. Strategia pająka, Niepublikowana rozmowa Hanny Marii Gizy. "Rzeczpospolita", 15-16 wrześ
 12. Glasman M.. [1994], Tile great deformation. Polanyi, Poland and the terrors of planned spontaneity w: C. Bryant ,E. Mokrzycki, Tie new great transformation. Change and continuity in East-Central Europe. Londyn.
 13. Golinowska S. [1999], Nędza, ubóstwo, niedostatek. "Rzeczpospolita" 9 wrzesień.
 14. Gomulka S., [1995]. Programy reform w Polsce i Rosji w latach 199-94 oraz rola MFWi BŚ zasady, błędy i wyniki, w: kwartalnik "Gospodarka i Przyszłość", nr1
 15. Gray J. [1990]. False dawn. The delusion of global capitalism, Londyn.
 16. Hausner J. Marody M., [2000]. Trzy Polski: potencjał i bariery integracji: Unią Europejską. Warszawa
 17. Jacukowicz Z.. [1997]. Place w Polsce a zasady wymagania w krajach europejskich, "Polityka Społeczna" nr 1-12.
 18. Kalecki M., [1933]. Próba teorii koniunktury, Warszawa.
 19. Kochanowicz 1.. [1999]. Co pozostało z Państwa opiekuńczego (po komunizmiej?, w: Szkoła Nauk Społecznych przy IiS PAN, Zndywidualizn a kolektywizm, Warszawa.
 20. Komłowski L.. [1999], Komentarz, "Wprost" 5 marzec.
 21. Kornai J., [1992], Tie principles of privatization in Easter Europe, "De Economist", nr 2
 22. Kornai J., [1993], Transformational recession. A general phenomenon examinedioughthe example of Hungary's development. referat, Wiedeń listopad.
 23. Kornai J., [1998]. Co oznacza i czego nie oznacza zmiana systemu?, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 34, 35, 36.
 24. Kowalik T. [1994], A Reply to Maurice Glasman. "The New Left Review", nr 206.
 25. Krugman P, [2001]. Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Warszawa.
 26. Kreisky B., [1989], Introduction. w: A program for full employment in the 19905. Okstord-Nowy Jork.
 27. Kuroń J., [1997]. Wykluczeni, wyróżnieni, niewidzialni, "Magazyn Gazety Wyborczej".
 28. Luttwak E., [2000]. Turbo kapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław.
 29. Leś E., [2001]. Rola państwa w walce z ubóstwem. Raport specjalny, "Nowe Życie Gospodarcze", 17 marzec
 30. Łagodziński W, [1999], Strach przed biedą, "Rzeczpospolita", 27 sierpień
 31. Maldis M.. [2001]. Pytania o Unię Pracy, na zasadnicze pytania o Unię Pracy odpowiadają Marek POL i Tomasz Nałęcz. "Lewy prosty", nr 3, wrzesień.
 32. Małachowski A., [2001], się cisną do oczu, "Przegląd" 12 marca
 33. Milanovic B., [1951], XXXX "Soviet Studies", nr
 34. Milic-Czerniak R. (red. [1998]. Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej, Warszawa.
 35. Narojek W. [1990], Socjalistyczne 'welfare state', Warszawa.
 36. Pol M.. [2001], Cudownie dokonam, ale obiecuję pogodę dla infrastruktury, "Rzeczpospolita" (dod. aick reklamowy). 31 październik.
 37. Raport (Czapińskiego in. uzup.
 38. Rose R., Haerpfer C., [1992], New democracies betweem state and market, University of Strthe-Jyde, Glasgow.
 39. Sachs J.. [2001], A new global consensus on Mielpingte poorest of le poor, Keynote adres. w: B. Pleskowvic, N. Stern (red). Annual World Bank conference on development economics 2000, Washington D.C.
 40. Sen A. K., 2001, The "Progressive" interview by David Barsamian, "The Progressive", August
 41. Stiglicz I. 1997]. Tie role of movement economic development, keynote address, w: Annual World Bank Conference on Developnient Economies, 199%, World Bank, Washington D.C.
 42. Szafraniec K., [1998]. Rolnicy polscy - aktorzy klienci transformacji?, w: W. Adamski. Aktorzy i klienci transformacji. Polacy '95, Warszawa 1998.
 43. Vickrey W. [1997], Fifieen crucial errors of financial inidanentalism, internet, (sprawdz.
 44. Wnuk-Lipiński E. , Ziółkowski M., [2001]. Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej
 45. Zieliński 7. [2000], Więcej biedy mniej wolności, "Przegląd" 24 stycznia.
 46. Zienkowski L.. [1998], Podział dochodów w gospodarstwach domowych1990-1996, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu