BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochniarz Paweł
Title
Czy grozi nam stagnacja na rynku wynagrodzeń? Najnowsze trendy zarządzania wynagrodzeniami w Polsce
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2001, nr 6, s. 59-66
Keyword
Zróżnicowanie geograficzne, Zarządzanie płacami, Prognozowanie płac, Płace, Poziom płac
Geographical diversification, Wage management, Prediction of wages, Wages, Wage level
Abstract
Po raz pierwszy od 10 lat polska gospodarka znalazła się w okresie spowolnienia gospodarczego. Skutki tego spowolnienia są odczuwalne na rynku pracy i nie pozostają bez wpływu na poziom wynagrodzeń. Autor na podstawie badań wynagrodzenia prowadzonych przez firmę Watson Wyatt, dokonuje analizy najnowszych trendów w zakresie wynagrodzeń stałych i zmiennych, z uwzględnieniem zróżnicowania geograficznego i sektorowego. Prezentowane są prognozy dalszego rozwoju wypadków na rynku płac oraz porównanie poziomu wynagrodzeń w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu