BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karney Janina Elżbieta
Title
Motywowanie pracowników. Teoria a praktyka
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2001, nr 6, s. 41-48
Keyword
Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne
Work motivation, Motivating employees, Motivating systems
Abstract
W artykule przedstawiono niektóre poglądy na temat motywatorów i systemów motywowania do pracy we współczesnych organizacjach. Opinie te zostały skonfrontowane z rezultatami badań nad oceną efektywności oddziaływań motywujących, przeprowadzonych w dwóch organizacjach. Badania wykazały rozbieżności w ocenie osób zarządzających, między zasadami motywowania a praktyką zarządzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu