BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorski Czesław
Title
Wpływ kultury organizacyjnej na motywację. Od ograniczania poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2001, nr 6, s. 27-39
Keyword
Motywacja do pracy, Niepewność, Kultura organizacji, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Work motivation, Uncertainty, Corporate culture, Knowledge-based economy
Abstract
Autor porządkuje i omawia składniki kultury organizacyjnej, ich związek z motywacją do pracy oraz różnice, jakie istnieją pomiędzy kulturą niskiej i wysokiej tolerancji niepewności. Analizuje nowe funkcje kultury organizacyjnej, które powinny dotyczyć nie tylko wzorów kulturowych, ale i samego sposobu rozumienia funkcji kultury organizacyjnej epoki informacyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu