BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalasińska Magdalena
Title
Podstawowe typy i cechy papierów dłużnych powstających w procesie sekurytyzacji aktywów innych niż kredyty hipoteczne
The Basic Types and Features of Debt Securities Issued in Securitizaton of Assets other than Mortgage Credits
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 1, s. 306-316, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Instrumenty finansowe
Asset securitisation, Financial instruments
Note
summ.
Abstract
Celem autorki było zaprezentowanie dostępnych rozwiązań dotyczących struktur finansowych oraz typów papierów dłużnych, jakie mogą być stosowane w procesie sekurytyzacji aktywów innych niż kredyty hipoteczne, np. pożyczek przedsiębiorstw, długu rządowego czy też należności leasingowych. Autorka dokonała także krótkiej analizy możliwości, jakie dają poszczególne typy papierów dłużnych, oraz konsekwencji i możliwości zastosowania danej struktury finansowania.

The diversity of types and features of debt securities issued in securitization is caused by the diversity of assets, which can be securitized. The quality of securitized assets, their maturities and the underlying cash flow patterns have an effect on choosing the financial structure of the process under study. The accomplishment of targets designed for securitization depends on this structure: what group of investors will acquire the securities? how many investors will be interested in these securities? will the financial purpose of securitization be achieved? The paper presents the financial structures, which can be applied in securitization of assets other than mortgage credits. Therefore, it also presents the types and features of securities, which are issued in a given financial structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borek M., CDO najbardziej bankowe instrumenty sekurytyzacji, "Bank" 2001 nr 10.
  2. Gudkova S., Sekutytyzacja należności kredytowych banków. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona K o/mińskiego. Warszawa 2002.
  3. Kosiński A., Sekurytyzacja aktywów, Biblioteka Menedżera i Bankowca. Warszawa 1997.
  4. Seife D. R., Osojnak D. J., Powell I. M., Understanding Asset Backed Commercial Papers. The Securitization Conduit, Philadelphia 1999.
  5. Zombirt J., Sekurytyzacja w świetle bankowych regulacji europejskich, SGH, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu