BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof
Title
Problemy dalszego rozwoju publicznego rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Source
Rynek Terminowy, 2001, nr 2, s. 59-63, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Rynek pozapubliczny, Instrumenty pochodne, Regulacje prawne, Rynek publiczny, Rynki finansowe
Risk management, Non-public market, Derivatives, Legal regulations, Public market, Financial markets
Abstract
W artykule zawarto omówienie niektórych kwestii poruszonych w referacie wygłoszonym przez autora na konferencji, która miała miejsce w Warszawie w dniach 22-23 stycznia 2001 r. na temat publicznego rynku instrumentów pochodnych. Przedstawiono podstawowe fakty, korzyści i zagrożenia związane z instrumentami pochodnymi. Przybliżono zagadnienie polskiego rynku publicznego instrumentów pochodnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu