BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Małgorzata
Title
House of Quality jako narzędzie planowania i rozwoju stanowiska pracy
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 6, s. 20-26
Keyword
Zarządzanie jakością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Organizacja stanowiska pracy, Stanowisko pracy
Quality management, Human Resources Management (HRM), Work-stand organisation, Work-stand
Note
Zawiera rysunki: [1] Ogólny schemat i układ wzajemny obszarów House of Quality, [2] Wypełniony arkusz HOQ dla planowania i rozwoju stanowiska przedstawiciela zarządu ds. systemu zarządzania jakością. Zawiera tabele: [1] Uzasadnienie wyboru poszczególnych "paramterów technicznych" - cech kandydata, będących przedmiotem weryfikacji, [2] Hierarchizacja potrzeb/wymagań stawianych kandydatom na stanowisko przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania jakościa, [3] Ważność wymagań stawianych przez zarząd, [4] Oceny przyznane kandydatom za zgodność z wymaganiami zarządu, [5] Wartości wskaźników w trakcie rekrutacji i uzasadnienie doboru ich wartości, [6] Ważność względna wymagań stawianych przez zarząd
Abstract
Artykuł na temat podstawowego narzędzia metody projektowania wyrobów i usług Quality Function Deployment - arkuszu House of Quality (HOQ, dom jakości). Przedstawiono 6 obszarów, z których składa się arkusz. Dalszą część artykułu stanowią: analiza przykładu planowania stanowiska przedstawiciela zarządu do spraw zarządzania jakością za pomocą arkusza HOQ oraz wyniki i wnioski z przeprowadzonej analizy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. C.W. Burril, J. Ledolter, Achieving Quality Through Continual Improvement, John Wiley& Sons, Inc., New York, 1998, s. 204—213.
  2. J.R.Hauser, D. Clausing, The House of Quality, „Harvard Business Review", May-June, 1988, s. 63-73.
  3. M.R. Hunter, R.D.Van Landingham, Listening to the Customer Using QFD, „Quality Progress", April 1994, s. 55.
  4. K. Lisiecka, S. Pater, Quality Function Deployment (QFD) narzędziem strategicznym planowania jakości produkcji, „Problemy Jakości", 1997, Nr 3, s. 2-13.
  5. D. Lock, Podręcznik Zarządzania Jakością, PWN, Warszawa 2002, s. 343-357.
  6. A. Maleszka, Gałka K., Zastosowanie metody QFD do wspomagania zarządzania w przemyśle mleczarskim, „Towaroznawcze Problemy Jakości" (Polish Journal of Commodity Science), Politechnika Radomska, 3 (4), 2005, s. 29-37.
  7. W. Nierzwicki, M. Wiśniewska, House of Quality, „Problemy Jakości", 1995, Nr 2, s. 6-9.
  8. J. Żuchowski, Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska, PWN, Warszawa 2001, s. 34-35.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu