BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Joanna
Title
Zamożni wybierają fundusze
Source
Gazeta Bankowa, 2006, nr 45, s. 30 - 31
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Klimat inwestycyjny, Lokata inwestycyjna, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Investment funds, Investment climate, Investment deposit, Investment decisions
Abstract
Ulokowanie pieniędzy w funduszu umożliwia wysoką stopę zwrotu przy relatywnie małym ryzyku. W Polsce jednak wciąż bardziej popularne są lokaty bankowe. Częściowo za ten stan odpowiedzialna jest historia funduszy inwestycyjnych w naszym kraju oraz niefortunny sposób wprowadzenia ich na rynek, co w sumie przyczyniło się do wykreowania nieprawdziwego wizerunku funduszy w świadomości Polaków. Artykuł omawia historię rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, oraz perspektywy ich rozwoju w najbliższej przyszłości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu