BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz
Title
Przestrzeń a innowacyjność przemysłu w polskich regionach
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 12, s. 18-21, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Innowacyjność regionu, Przemysł, Region, Polityka innowacyjna państwa
Regional innovation, Industry, Region, State innovation policy
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badania polegającego na identyfikacji przestrzennych i technologicznych podobieństw i rozbieżności występujących w obszarze innowacji w ramach prowadzonej działalności przemysłowej w polskich regionach. Jako hipotezę badawczą przyjęto twierdzenie o istotnym znaczeniu rozbieżności geograficznych i technologicznych w programowaniu selektywnej polityki innowacyjnej w Polsce i jej regionach. Celem badania była próba określenia czynników odpowiedzialnych za różny poziom innowacyjności poszczególnych regionów. Badaniom poddano 16 województw, a w ich ramach 73 516 aktywnych podmiotów przemysłowych. Przedstawiono analizę zależności między nakładami na innowacje w latach 2002, 2003, 2004 a lokalizacją przemysłu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. AUDRETSCH D.B., Agglomeration and the Location of Innovative Activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, vol. 14, nr 2.
  2. FISCHER M.M., Innovation, Knowledge Creation and System of Innovation, "Annual Regional Science" 2001, nr 36.
  3. FRENKEL A., Barriers and Limitations in the Development of Industrial Innovation in the Region, "European Planning Studies" 2003, vol. 11, nr 2.
  4. HARRISON B., The Geography of Innovation. The Economic Perspective, "Technology Review" 1995, nr 1.
  5. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, red. nauk. W. JANASZ, Difin, Warszawa 2005.
  6. JEWTUCHOWICZ A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. UL, Łódź 2005.
  7. Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2006.
  8. SIMMIE J., SENNETT J., WOOD P., Innovation in Europe: A Tale of Networks, Knowledge and Trade in Five Cities, "Regional Studies" 2002, vol. 36, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu