BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Magdalena
Title
Zadowolenie klienta z usług bankowych
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 6, s. 45-47, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Usługi bankowe, Klient, Badanie opinii, Sześć Sigma, Banki, Ocena pracowników
Banking services, Customer, Opinion research, Six Sigma, Banks, Employee appraisal
Note
Zawiera rysunki: [1] Kluczowe czynniki wzrostu satysfakcji klienta banku, [2] Wskaźniki relacji między klientami a bankiem, [3] Matryca lojalności klientów wobec banku, [4] Segmentacja umiejętności pracowników banku, [5] Kryteria oceny banków
Abstract
Artykuł podejmuje temat zorientowania banków na klienta. Omówiono proces "ułatwiania życia klientom", matrycę lojalności klientów, segmentację umiejętności pracowników banku, kryteria oceny banków oraz doskonalenie satysfakcji klienta w banku przy pomocy metody Sześć Sigma.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Gargarczyk (red.).: Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych. Diagnoza, determinanty, segmentacja. Wyd. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
  2. W. Modliński, J. Bagiński (red): Sześć Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola. Wyd. K.E. Liber, 2003.
  3. M.Harry, R. Schroeder: Six Sigma -wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2001.
  4. Z. Zymonik: Wpływ programu Six Sigma na koszty jakości, [w:] Materiały z konferencji „Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy", Kazimierz Dolny 2003.
  5. M.Violano, S. Van Collie: Techniki bankowości detalicznej. Wyd. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
  6. Memorandum informacyjne banku jako instytucji.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu