BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Predykcja perspektyw partnerstwa strategicznego
Source
Problemy Jakości, 2007, nr 1, s. 23-28, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Współpraca, Zarządzanie strategiczne, Partner strategiczny, Alianse strategiczne
Cooperation, Strategic management, Strategic partner, Strategic alliances
Note
Zawiera tabele: [1] Dopasowanie strategiczne i kulturowe aliansów - porównanie atrybutów, [2] Wybrane metody możliwe do wykorzystania w badaniu stopnia dopasowania strategicznego aliansów, [3] Kryteria badania dopasowania kulturowego aliansów w ujęciu T. Lendrum, [4] Etapy identyfikacji aliansów kooperanta. Zawiera rysunki: [1] Wymiary badania dostosowania potencjalnych partnerów aliansu strategicznego, [2] Profile zbieżności potencjalnych partnerów strategicznych
Abstract
Artykuł na temat przewagi kooperacyjnej, wynikającej z umiejętności współpracy w już istniejącej koalicji, jak i trafnego doboru partnerów porozumienia. Przedstawiono płaszczyzny dopasowania partnerów strategicznych, dopasowanie strategiczne aliansów, dopasowanie kulturowe partnerów sojuszu strategicznego, dopasowanie relacyjne kooperantów oraz ocenę profilu potencjalnego partnera.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. . Bronder C., Pritzl R., Developing Strategic Alliances: A Conceptual Framework for Successful Cooperation, „European Management Journal" 1992, nr 10/4.
 2. . Buszko A., Modele portfelowe w kreowaniu strategii firmy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiostwa" 2003 nr 9.
 3. . Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna -diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. . Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 5. . Doz Y.L., Hamel G., Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 6. . Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 7. . Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1996.
 8. . Faulkner D., International Strategie Alliances. Cooperating to Compete, McGraw Hill Book Company, London 1995.
 9. . Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 10. . Kanter R.M., Collaborative Advantage, „Harvard Business Review" 1994 nr 4.
 11. . Lendrum T., The Strategic Partnering Handbook. The Practitioners' Guide to Partnerships and Alliances, The McGraw - Hill Book Company, Sydney 2000.
 12. . Lorange P., Roos J., Strategic Alliances. Formation, Implementation, and Evolution, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2000.
 13. . Lynch R.P., Business Alliances Guide. The Hidden Competitive Weapon, John Wiley & Sons, New York 1993.
 14. . Nogalski B., Rybicki J., Gacek-Bielec J., Modele analizy portfelowej, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 15. . Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 16. . Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 17. . Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 18. . Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 19. . Segil L., Strategische Allianzen. Systematische Pla-nung und Durchfuhrung von Unternehmensallianzen, Midas Verlag AG, St.Gallen/Zurich 1998.
 20. . Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 21. . Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu