BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rochoń Małgorzata
Title
Efektywność retrukturyzacji finansowej polskich przedsiębiorstw na podstawie procedur prawnych - ujęcie syntetyczne
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 12, s. 34-37
Keyword
Restrukturyzacja finansowa, Efektywność, Kryzys przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Financial restructuring, Effectiveness, Enterprises crisis, Estimation of enterprises financial condition
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań nad efektywnością procesów restrukturyzacji finansowej polskich przedsiębiorstw. Badaniem objęto 168 przedsiębiorstw, które złożyły wniosek o otwarcie postępowania układowego. W celu bardziej szczegółowego zweryfikowania efektywności restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, dokonano analizy przyczyn wystąpienia sytuacji kryzysowej, stosowanych narzędzi i działań w ramach restrukturyzacji finansowej. Dodatkowo analizie i ocenie poddano wskaźniki ekonomiczno-finansowe, niezbędne do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. BOROWIECKI, A. NALEPKA, Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, red. R. BOROWIECKI, Difin, Warszawa 2003, s. 74-75.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu