BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matczak Marek J., Korniak Janusz
Title
Superrozdzielczość obrazów cyfrowych
Superresoulation of Digital Images
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2001, R. 5, nr 1, s. 39-46, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Obrazy cyfrowe, Matematyka, Fizyka
Digital images, Mathematics, Physics
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule omówiono matematyczno-fizyczne podstawy superrozdzielczości sygnałów i obrazów, metodę odzyskiwania wysokich częstotliwości z przefiltrowanych widmowo obrazów o ograniczonej dziedzinie oraz matematyczne narzędzia realizacji tej metody.

In the paper, the mathematical and physical basis of suprresolution is explained. A method of retrieving high frequencies from spectrally filtered images with finite spatial size is presented. Mathematical tools for realization of that method are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu