BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hippe Zdzisław S., Iwaszek Grzegorz
Title
Badania nad nowymi inteligentnymi systemami informacyjnymi : 2. Generowanie modelu uczenia przy pomocy algorytmu GTS
Research on New Intelligent Information Systems : 2. Generation of a Learning Model with the Help of GTS Algorithms
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2001, R. 5, nr 1, s. 63-70, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Drzewo decyzyjne, Sztuczna inteligencja, Automatyczne uczenie się
Decision tree, Artificial intelligence, Automatic learning
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto próbę generowania optymalnych modeli uczenia w postaci drzew decyzji oraz ich zastosowania

The article attempts to generate optimal learning models in the shape of decision trees and their application. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu