BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydłowska Aneta
Title
Konsekwencje wejścia Polski do Unii Walutowej
Source
Boss-Gospodarka, 2002, nr 8, s. 16-18
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Euro, Polska w WE
Economic and Monetary Union (EMU), Euro, Poland in the EC
Company
Europejski Bank Centralny (EBC), Unia Europejska (UE)
European Central Bank (ECB), European Union (EU)
Abstract
Realizacja idei wspólnej waluty wdrażana była już kilkakrotnie, jednak nigdy w sposób tak kompleksowy, jak w przypadku ustanowienia strefy Euro. Proces ten, który trwał blisko 30 lat uświadamia, iż był trudnym przedsięwzięciem, do którego należało solidnie się przygotować. Polska ma na dostosowanie się do wymagań unijnych jeszcze kilka lat.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1641-5566
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu