BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ząbkowicz Anna
Title
Reforma systemu emerytalnego i wzrost gospodarczy Chile
Pension System Reform and Economic Growth in Chile
Source
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 69-81, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Reforma systemu emerytalnego, Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Rynki finansowe
Pension system reform, Economic development, Economic growth, Financial markets
Note
streszcz.
Country
Chile
Chile
Abstract
Chilijska reforma systemu emerytalnego z 1981 roku stała się wzorem dla innych krajów. Polega ona na stopniowym zamieraniu systemu, opartego na solidarności międzypokoleniowej i administrowanego przez państwo na rzecz systemu opartego na kapitale przypisanym osobiście do każdego członka, zarządzanym przez firmy prywatne na zasadach rynkowych. Sprzyja to rozwojowi rynków finansowych, a następnie poprawie alokacji zasobów, wzrostowi oszczędności, akumulacji kapitału, i w ostatecznym efekcie - wzrostowi gospodarki. Artykuł koncentruje się na tej grupie przesłanek.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bonoli G.. 2000], The politics of pension reform: institutions and policy change in Western Europe. Cambridge: University Press.
 2. Diamond Vald'es-Prieto, [1994]. "Social Security Reforms" w: The Chilean Economy. Policy Lessons and Challenges, B.P. Bosworth, R. Dornbusch, R. Lab'sn (red.). Washington: The Brookins Institution.
 3. EIU - The Economist Intelligence Unit Country Profile, 1998-1999 (Chile).
 4. Elbadawi I.A., Soto R., [1994]. "Capital Flows and Long-Term Equilibrium Real Exchange Raltes in Chile", The World Bank, Policy Research Department, Macroeconomic Growth Division.June.
 5. Eyzaguirre N. Lefort E., [1999]. Capital Markets in Chile, 1985.97: A Case of Successful Internadional Financial Integration" w: Chile. Recent Policy Lessons and Emerging Challenges. G. Perry. D.M. Leipziger (red), World Bank, Washington D.C.
 6. Hachetie D. Lueders R., [1993], Privatization in Chile. An Economic Appraisal, An International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco, California.
 7. Holzmann R. [1997]. Pension Reform, Financial Market Development, and Economic Growth preliminary Evidence from Chile", IMF Staff Papers, vol. 44, No 2, Washington D.C.. June.
 8. IMF - International Monetary Fund,[1995], "World Economic Outlook: A Survey by the Staff of wy Fund", World Economic and Financial Surveys, Washingto D.C. May
 9. Meller P., Lehman S., Cifuentes R., [1993], "Los gobiernos de Aylwin y Pinochet: Comparacion de indicadores economicos ysociales', Apunies CIEPLANno 118, septiembre.
 10. Pinera J., [1995], Bagno ubezpieczeń społecznych, "Zeszyty Centrum im. Adama Smitha", nr 4.
 11. Ząbkowicz A.. [2000]. Państwowy nadzór i prywatne towarzystwa funduszy emerytalnych w Chile," Gospodarka Narodowa", nr 10.
 12. Ząbkowicz A. [2001]. Instytucje i wzrost gospodarki w Chile. Neoliberalizm i sztuka kompromisu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Ząbkowicz A., Przypadek Chile: Przesłanki i konsekwencje neoliberalnych reform społecznych, "Polityka Społeczna". w druku.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu