BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Tadeusz T.
Title
Kryteria oceny gospodarki stosowane przez agencje ratingowe
Evaluation Criteria Used by Rating Agencies
Source
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 82-102, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rating, Agencje ratingowe, Ocena gospodarki, Kryteria oceny
Rating, Rating agency, Assessment of the economy, Evaluation criteria
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł przedstawia najważniejsze zagadnienia i czynniki badane przez agencje ratingowe w związku z oceną stanu gospodarki państwa. Najpierw zostało zdefiniowane pojęcie ratingu i specyficzne cechy ratingu dla państwa. Scharakteryzowano globalne agencje ratingowe i ich podstawowe zadania. Przedstawiono polską agencję ratingową FITCH Polska SA. Omówiono podstawowe źródła informacji niezbędne dla przygotowania ratingu (wybrane obszary działalności państwa, dane liczbowe i wskaźniki charakteryzujące gospodarkę, kryteria oceny stanu gospodarki). Przedstawiono najczęściej spotykane rodzaje ryzyka, a także zasady funkcjonowania komitetów ratingowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bannock G., Manser W. [1999], Intemational Dictionary of Finance, The Economist Books. London.
 2. Basel Committee on Banking Supervision, [2000], Working Papers, No. 3 - August 2000.
 3. Chrabonszczewska E., [1999], Międzynarodowe organizacje finansowe wobec kryzysu azjatyckiego. w: Zeszyty Naukowe SGH Kolegium Gospodarki Światowej nr 6/1999.
 4. Dziawgo D..[1998], Credit rating. PWN Warszawa.
 5. FITCHIBCA Sovereign Ratings - Rating Methodology, June 2001, s. 10-17.
 6. Haile T.. [2000], Ocena wiarygodności krajów(Sovereign Credit Ris Rating) przez renomowane agencje ratingowe - materiały z konferencji AE w Poznaniu 2000 r.
 7. Kaczmarek, T:T.. [2001]. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym. ODDK Gdańsk.
 8. Michalski R.. [2000]. Rating kredytowy kraju jako miernik wiarygodności polityczno-gospodarczej Polski, "Zarządzanie Ryzykiem", Nr 1/2000, kwartalnik wydawany przez Instytut Zarządzania Ryzykiem WSI
 9. Moody's Investors Service, Global Credit Rescarch, Ratingmethodik - Jamuary[2001].
 10. Moody's Investors Service 5.07.2001.
 11. Raport kredytowy - Rating suwerenny Rzeczypospolitej Polskiej, CERA S.A. - maj [1999].
 12. Rating the Transition Economies - [2001] z 16.04.2001.
 13. Sovereign Risk Indicators, Standard 6: Poor's, June [2000]
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu