BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Maria, Ambroch Magdalena
Title
Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 2001 r.
Poland's Economic Situation in 2001
Source
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 103-114, rys., wykr.
Keyword
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Sytuacja gospodarcza, Rynek pracy, Bezrobocie, Wzrost cen, Płace, Emerytury, Renty, Produkcja rolna, Produkcja przemysłowa, Budownictwo mieszkaniowe, Dynamika eksportu, Eksport, Import, Handel zagraniczny, Budżet państwa, Wydatki budżetowe, Dochody budżetowe
Social and economic conditions, Economic situation, Labour market, Unemployment, Price increase, Wages, Pensions, Annuities, Agricultural production, Industrial production, Housing construction, Export dynamics, Export, Import, Foreign trade, State budget, Budget expenditures, Budget revenue
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł przedstawia podstawowe tendencje społeczno-gospodarcze Polski w 2001 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Szczególną uwagę zwraca na sytuację na rynku pracy, wzrost cen, dynamikę wynagrodzeń, emerytury i renty, wyniki produkcyjne rolnictwa, poziom produkcji przemysłowej, efekty budownictwa mieszkaniowego, dynamikę eksportu i importu, dochody i wydatki budżetu państwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu