BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reluga Maciej
Title
Wpływ polityki fiskalnej na saldo bilansu płatniczego
Impact of Fiscal Policy on Balance of Payments
Source
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 1-26, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Polityka podatkowa, Finanse publiczne, Deficyt płatniczy, Bilans płatniczy, Teoria ekonomii
Tax policy, Public finance, Payments deficit, Balance of payments, Economic theory
Note
streszcz.
Abstract
Główną tezą artykułu jest wskazanie deficytu finansów publicznych jako jednej z przyczyn deficytu na rachunku bieżącym, gdyż nadmierne wydatki tego sektora konsumują krajowe oszczędności, pozostawiając mniej oszczędności dla sektora prywatnego, który musi sięgać po kapitał zagraniczny.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Alesina A., R. Peroii, [1997]. FiscaAdjustment in OECD couniries: composition and macroeconomie efect, IMF Staff Papers 44, June, 210-48.
  2. Banca d'Italia, [1999], Indicators of Structural Budget Balances.
  3. Djankov S. B. Hoekman, [1998]. Avenues of Technology Transfers: Foreign Immestment and Productivity Change in Czech Republic. World Bank Working Paper.
  4. Elmendorf D.W., [1996], The effect of interestrate changes on household saving and consumpiion: a survey, Federal Reserve Board,
  5. Feldstein M., [1994], Fiscal policies, Capital Formation and Capitalism, NBER. WP4885.
  6. Normandin M., [1994], Budget deficit persistence and the twindeficit ypotiesis, University of Quebec RCEEF WP, No31.
  7. Raport o inflacji w 2000 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa, maj 2001
  8. Strategia finansów publicznych i rozwoju gospodarczego, Polska 2000-2010; Materiał przyjęty "przez Radę Ministrów22 czerwca 1999r.
  9. Ustawy budżetowe na lata 1999-2002; Ministerstwo Finansów.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu