BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Liberda Barbara, Tokarski Tomasz, Kaczorowski Paweł
Title
Wpływ stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje
Impact of Interest Rates and Tax Rates on Savings and Investment
Source
Gospodarka Narodowa, 2002, nr 1-2, s. 47-68, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Oszczędności gospodarstw domowych, Oszczędności przedsiębiorstwa, Stopa procentowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Podatek dochodowy od osób prawnych, Inwestycje
Household savings, Enterprise savings, Interest rate, Individual income tax, Corporate income tax, Investment
Note
streszcz.
Abstract
W teorii i badaniach empirycznych wskazuje się na wzajemne oddziaływanie stóp procentowych i stóp podatkowych na oszczędności i inwestycje. W niniejszym artykule autorzy zbadali wpływ stóp procentowych i podatkowych na oszczędności gospodarstw domowych i firm oraz na stopę inwestycji. Podjęli próbę oszacowania wpływu stóp procentowych na przyrosty kredytów i depozytów gospodarstw domowych, kredytów przedsiębiorstw oraz stopy inwestycji w Polsce w latach 1993-2000. Dokonali analizy zależności pomiędzy dochodami ludności, efektywnymi stopami opodatkowania dochodów ludności oraz stopami oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1994-1999.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bradford D.. [2000]. Zaxation, Wealth and Saving, MIT Press, Cambridge, Massachuseti.
 2. Charemza W.W., D.E Deadman, [1997]. Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 3. GUS. Budżety gospodarstw domowych, Warszawa, pełna baza danych z lat [1994-1999].
 4. GUS, Biuletyny Statystyczne, Warszawa, różne wydania z lat [1993-2001].
 5. Kaczorowski P, T. Tokarski, [1999], Stopy procentowe a kredyty i depozyty banków sektora niefinansowego w: B. Liberda, red. [1999]. Determinanty oszczędzania w Polsce ,Fundacja CASE, Warszawa, 71-82.
 6. Kelm R., [1999], Kwartalny szacunek produktu krajowego brutto i popytu finalnego dla lut 1990-1907, "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki", Uniwersytet Łódzki, Łódź
 7. King M., [1980]. Savings and Taxation, NBER Working Paper. no. 428, January, NBER, Cambridge, Massachus
 8. Kotlikoff L.J. [1984], Taxation and Savings: A Neoclassical Perspeetive
 9. Kotlikoff LJ. [1980]. What Determines Savings?, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 167-233.
 10. Libarda B., [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie fakty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- Bellona, Warszawa.
 11. Majsterek M., [1998], Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych. "Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki". Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 12. Owens J. [1994], Taxation and Savings, w: A. Heertje, [1994], World Savings. An Intemational Survey, Blackwell, Oxtord, 100-138.
 13. Summers L.H. (1981), Capital Fasation and Aceunulation in a Life Cycle Growth Model, "American Economic Review", 71, no. 4, 533-544
 14. Tanzi V.. H. Zee, [1998]. Taxaion and Household Saving Rate: Evidence fiom OECD Countries, IMF Working Paper no. 36
 15. Welle A. [2001], Czy współczesne modele dynamiczne zrewolucjonizowały ekonomię?, Refera na VII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, styczeń 2001
 16. World Bank, [1998]. World Saving Data Base (WSDBJ, Washington.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu