BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gardawski Juliusz
Title
Uwagi o strukturze klasowej społeczeństwa polskiego
Comments about Class Structure in Poland
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2001, nr 476, s. 27-52, bibliogr. 39 poz.
Keyword
Struktura społeczna, Przemiany społeczne, Klasy społeczno-zawodowe, Przegląd literatury, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Social structure, Social change, Socio-economic classes, Literature review, Systemic transformation
Abstract
Artykuł poświęcony został problemom badania struktury społecznej. W pierwszej części autor przedstawił wybrane schematy (np. neoweberowskie, noemarksistowskie) i modele teoretyczne opisujące społeczne struktury klasowe w krajach zachodnich. W drugiej części omówiono kilka segmentów struktury ludności polskiej i zaproponowano schemat struktury, który odnosi się do aktualnego stanu społeczeństwa polskiego. Głównym pytaniem, na które autor poszukiwał odpowiedzi, to jaka jest przydatność zachodnich schematów klasowych do opisu bieżącej sytuacji społeczeństwa polskiego.

The article was devoted to problem of social structure research. In the first part the author presented selected patterns and theoretical models describing social class structure in western countries. In the second part discussed some segments of population structure in Poland. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu